สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม-กันยายน2561
238
15 ต.ค. 2561
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2561
227
15 ส.ค. 2561
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
224
14 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1