ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานเเละความรับผิดชอบในเเต่ละส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
13
19 พ.ค. 2565
2 คำสั่งรักษาราชการเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
13
30 ธ.ค. 2564
3 คำสั่งปฏิบัติราชการเเทน หัวหน้าสำนักปลัด
14
30 ธ.ค. 2564
4 คำสั่งปฏิบัติราชการเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
14
30 ธ.ค. 2564
5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
101
09 พ.ย. 2564
6 คำสั่งรักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัด
13
27 ก.ย. 2564
7 แผ่นพับคู่มือการจัดการขยะ
147
22 ก.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี
20
31 พ.ค. 2564
9 คำสั่งรักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองช่าง
13
30 มี.ค. 2564
10 คำสั่งปฏิบัติราชการเเทน ผู้อำนวยการกองช่าง
14
22 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2