สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
เรื่อง : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม-กันยายน2561
  รายละเอียด :

 รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 130 คน