สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
เรื่อง : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2561
  รายละเอียด :

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 124 คน