คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ พ.ศ. 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 138 คน