คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเต้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  รายละเอียด :

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 140 คน