รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
เรื่อง : รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2561
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่  13  กุมภาพันธ์  2561

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่  22  พฤษภาคม  2561

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่  14  สิงหาคม  2561

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่  24  สิงหาคม  2561

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่่ 3 ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่  7  กันยายน  2561

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 131 คน