การจัดหาพัสดุ (รวม 8 ข้อ)
เรื่อง : แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียด :

 แบบรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 124 คน