องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง : พจนานุกรมการประเมินสมรรถนะพนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด : คู่มือพจนานุกรม สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร สมรรถนะประจำสายงาน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 271 คน