องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง มีความมุ่งมั่นในการจัดการด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัย โดยมีนโยบายให้พนักงานถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 270 คน